Kan ik mijn dossier inzien?

U kunt altijd een verzoek indienen om uw dossier in te zien.

Bent u langer dan 92 weken ziek dan ontvangt u automatisch een afschrift van uw medisch dossier ten behoeve van uw WIA aanvraag.  

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) voorziet in een uitkering aan werknemers waarbij is vastgesteld dat zij meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn.