Privacy verklaring website

Disclaimer en cookies

Gebruik website Obra

Obra respecteert de privacy van de bezoekers aan haar websites.

Obra volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van bezoekers aan onze websites de richtlijnen en voorschriften zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over de manier waarop Obra via deze website gegevens verzamelt en deze verwerkt.

Verwerken persoonsgegevens via deze website

Op onze website kunt  u uw vraag stellen aan Obra middels een digitaal contactformulier. Hiervoor verzoeken wij u om uw persoonsgegevens in te vullen op een digitaal formulier. Obra zal de door u ingevulde gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is.

Op dit formulier worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:

  • Uw naam;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres.

Wij hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen om uw vraag te beantwoorden. Uw gegevens worden gedeeld met de Obra specialist die antwoord kan geven op uw vraag. Na één maand verwijderen wij uw gegevens uit ons systeem. Uw vraag kan opgenomen worden in uw dossier.

Bescherming persoonsgegevens

Obra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Wij hebben de volgende maatregelen rondom onze website genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en een firewall zijn geïnstalleerd en worden periodiek voorzien van de laatste updates.
  • SSL: Wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit is zichtbaar aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • SPF: Dit is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen (phishing).

Als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Compliance Functionaris Gegevensbescherming via compliance@obraservices.nl.

Inzage

Volgens de AVG heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die door www.obraservices.nl worden bewaard. Als u dat wilt dan stuurt u een schriftelijk verzoek aan compliance@obraservices.nl. U heeft bovendien het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

PRIVACY REGLEMENT DIENSTVERLENING
Obra doet haar uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In ons privacy reglement staat beschreven welke maatregelen en procedures we hanteren om uw privacy te beschermen. U kunt ons privacy reglement opvragen door een e-mail te sturen aan: compliance@obraservices.nl

Cookie verantwoording

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat door een website geplaatst wordt op de computer van de sitebezoeker met als mogelijke doelen:

  • Functioneel: om het gebruik van de website te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om de bezoeker bij herhaalbezoek te herkennen, inloggen te versnellen en formulieren versneld in te vullen.
  • Analytisch: om bezoekstatistieken te verzamelen en deze met name te kunnen gebruiken voor verdere verbetering en vernieuwing van de website.
  • Commercieel: om het klikgedrag van de individuele bezoeker te volgen en op basis van deze informatie commerciële acties te doen, bijvoorbeeld het aanbieden van specifieke informatie naar aanleiding van specifiek klikgedrag.

Er zijn veel soorten cookies, maar de wetgeving maakt onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies zijn niet aan de regelgeving gebonden. De niet-functionele cookies wel, waaronder dus ook de analytische en commerciële. Tot de laatste behoren ook de cookies die bijvoorbeeld Google Analytics en veel social sharing buttons van sociale medianetwerken zetten.

Welke cookies worden op deze site gebruikt en met welk doel?

Deze website maakt gebruik van enkele functionele cookies, te weten:

ASPXANONYMOUS: dit geeft iedere bezoeker een uniek nummer. Het bevat geen persoonsgegevens van de bezoeker, maar herkent wel herhaalbezoek.

ASP.NET_SessionId: dit is een cookie die gezet wordt voor website functionele aspecten gedurende een sitebezoek. Na het afsluiten van de internetbrowser wordt dit cookie verwijderd.

Daarnaast maakt deze website gebruik van enkele cookies voor analytische doeleinden, te weten:_utma: dit houdt bij hoe vaak de bezoeker naar de site komt, waaronder het eerste en meest recente bezoek. _utmb en _utmc: de B en C werken samen om de bezoekduur aan de site te bepalen. _utmz: dit houdt bij wat de herkomst van de bezoeker is, bijvoorbeeld een zoekmachine of een referentiesite, maar ook eventuele zoekwoorden en de regio.

Hoe kunt u cookies weigeren of verwijderen?

Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies weigeren en eventueel al geplaatste cookies verwijderen. Er zijn diverse soorten internetbrowsers (bijv. Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari) en de wijze van instellen varieert. Raadpleeg daarom de help-functie van uw internetbrowser om uw cookie-instellingen desgewenst aan te passen. Houd er rekening mee dat het aanpassen van uw instellingen effect kan hebben op alle sites die u bezoekt.

Disclaimer

Obra verleent u toegang tot deze website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Obra behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Ondanks het feit dat Obra zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Obra niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Obra garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De materialen op de website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Obra. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Obra nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Virussen

Obra garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Obra aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de geplaatste materialen liggen bij Obra. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Obra, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Actualiteit

Bovenstaande informatie is opgesteld in juni 2020. De review in augustus 2021 heeft niet geleid tot aanpassingen.