Klachtenregeling

Het kan uiteraard voorkomen dat u niet tevreden bent. Neem in dat geval contact op met uw Obra contactpersoon. Komt u er samen niet uit, dan kunt u formeel een klacht indienen.

WILT u een klacht INDIENEN?

Stuur of mail uw klacht naar:

Obra Services B.V
t.a.v. klachtenmanagement
Postbus 2205
1500 GE Zaandam

E-mail: klachtenmanagement@obraservices.nl

Binnen enkele werkdagen bevestigt de afdeling klachtenmanagement de ontvangst van uw klacht. Tevens informeren zij u wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van onze klachtenprocedure.

Privacy reglement Obra

Obra doet haar uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In ons privacy reglement staat beschreven welke maatregelen en procedures we hanteren om uw privacy te beschermen. U kunt ons privacy reglement opvragen door een e-mail te sturen aan: compliance@obraservices.nl 

Compliance Functionaris gegevensbescherming is Wendy Klaver-Gons.

Klachten van werknemers:
  • Ik ben het oneens met het oordeel van de bedrijfsarts, wat nu?

    Wanneer u twijfels heeft over het advies van uw bedrijfsarts, kunt u een second opinion aanvragen. Een andere bedrijfsarts, niet werkzaam bij Obra, geeft dan een onafhankelijk advies voorzien van een onderbouwing. Obra maakt voor second opinions gebruik van de LPBSO (Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion).

    Is second opinion passend?

    Een second opinion is niet voor iedere situatie passend. Soms zijn er andere mogelijkheden om te bepalen of de bedrijfsarts juist heeft gehandeld.De beslishulp van de LPBSO helpt u bij de afweging of een second opinion passend is. 

  • Ik ben het oneens met de Obra contactpersoon, wat kan ik doen?Probeer er in eerste instantie samen uit te komen. Lukt dit niet, dan kun u een klacht indienen. Lees hier meer over de klachtenregeling van Obra.