Taakdelegatie

De specialisten van Obra werken in taakdelegatie van de bedrijfsarts. 

Taakdelegatie is het niet structureel herverdelen van taken die in opdracht en onder toezicht worden uitgevoerd, waarbij de eindverantwoordelijkheid blijft bij de delegerende professional. In de bedrijfsgezondheidszorg betekent dit dat bedrijfsartsen bepaalde taken kunnen delegeren naar andere functionarissen (niet-artsen). De bedrijfsarts die een andere functionaris vraagt een taak behorend tot zijn eigen (van de bedrijfsarts) deskundigheid en opdracht uit te voeren, delegeert deze taak. De bedrijfsarts kan delegeren mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Duidelijke kaders en condities zijn daarbij essentieel. Altijd geldt dat de bedrijfsarts eindverantwoordelijk is en hij daarom toezicht dient te houden tijdens de delegatie.

Hoe informeren we onze cliĆ«nten over het werken onder taakdelegatie? 

 • De werkgever die aangesloten is bij de arbodienst Obra heeft in het verzuimprotocol opgenomen dat de arbodienst Obra is en dat zij werken onder taakdelegatie.
 • In de uitnodiging die de werknemer / betrokkene ontvangt vanuit Obra staat vermeld dat er gewerkt wordt onder taakdelegatie.
 • Bij aanvang van de consulten zal de Obra medewerker vertellen dat er gewerkt wordt onder taakdelegatie.
Voorwaarden voor werken onder taakdelegatieArtikel 38 wet BIG
Voorwaarden Invulling ervan door Obra
Vereiste van bekwaamheid
Alle taakgedelegeerden worden intern opgeleid en getoetst voor de taken die zij gedelegeerd krijgen
Vereiste van toezicht/ tussenkomstAlle artsen hebben de mogelijkheid het dossier waarvoor zij verantwoordelijke zijn te bekijken, sturen de gedelegeerden persoonlijk aan op inhoud en terugkoppeling en hebben de mogelijkheid tot overleg met de taakgedelegeerden.
Door middel van het ingerichte systeem en anderszins is er altijd mogelijkheid tot overleg.
Vereiste van opdrachtEr zijn duidelijke processen, werkinstructies met ieders rol uitgeschreven en er zijn door alle partijen getekende taakdelegatie overeenkomsten
Vereiste van aanwijzingIn het systeem en proces is ingeregeld dat de artsen aanwijzingen kunnen geven aan gedelegeerden
De stafarts kan op dossierniveau aanwijzingen geven aan de taakgedelegeerdeMeestgestelde vragen over taakdelegatie:
 • Wat is taakdelegatie?

  Bedrijfsartsen kunnen bepaalde taken delegeren naar anderen. De taakgelegeerde kan iedereen zijn, ook een niet-arts. Dit delegeren is wel aan een aantal voorwaarden gebonden. Duidelijke kaders en condities zijn daarbij essentieel.

  Altijd geldt dat de bedrijfsarts eindverantwoordelijk is en hij daarom toezicht dient te houden op de werkzaamheden van de taakgedelegeerde.

  Klik hier voor mee informatie over taakdelegatie.

 • Wie mag mijn medische informatie inzien?

  Uw medische gegeven vallen onder het beroepsgeheim van de medewerkers van Obra. Uw contactpersoon, die onder taakdelegatie van de bedrijfsarts werkt, kan uw medische situatie wel bespreken met de Obra bedrijfsarts, maar nooit met uw werkgever/leidinggevende.

  Klik hier voor meer informatie over taakdelegatie.

 • Wat is het voordeel van de aanpak van Obra?

  Door onze aanpak kunnen we u effectiever ondersteunen bij uw re-integratie.

  De Obra contactpersoon werkt onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Dit betekent dat hij/zij ook met u over uw medische situatie mag praten. U hoeft dus niet te wachten op een afspraak met een bedrijfsarts om invulling te geven aan uw re-integratie. We kunnen zo eerder de oorzaken van uw verzuim bespreken en waar mogelijk aanpakken. Ook bespreken we met u op welke manier u uw re-integratie vorm kan geven. Zo komen we samen tot een goede aanpak.

  Klik hier voor meer informatie over taakdelegatie.

Privacy bescherming
Obra doet haar uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In ons privacy reglement staat beschreven welke maatregelen en procedures we hanteren om uw privacy te beschermen. U kunt ons privacy reglement opvragen door een e-mail te sturen aan: compliance@obraservices.nl