MEDISCHE KEURING VOOR EEN SOLLICITATIE

aanstellingskeuring

Het uitvoeren van een medische keuring bij een sollicitatietraject is alleen toegestaan indien de gezondheidssituatie belangrijk is voor het uitoefenen van de functie. De functie van piloot is het meest aansprekende voorbeeld hiervan.

De keuring kan zowel door een werkgever als door een werknemer worden aangevraagd.

DIENSTVERLENING OBRA

De bedrijfsartsen van Obra adviseren over de inhoud van de keuring op basis van het functieprofiel. Ook voert Obra de keuringen uit.