Medische verzuimbegeleiding

Obra is de arbodienst die de medische verzuimbegeleiding anders doet. Wij zijn betrokken bij uw organisatie en de mensen die daar werken. Het doel van onze begeleiding is dat werknemers, die even niet kunnen werken, op een duurzame manier aan de slag kunnen. Omdat onze specialisten in taakdelegatie van de bedrijfsarts werken, kunnen we snel de verzuimoorzaak achterhalen en zo een passende re-integratiebegeleiding opstarten.

DIENSTVERLENING OBRA

Verzuimbegeleiding door Obra betekent dat we elke werknemer een passende aanpak bieden, want voor niemand geldt hetzelfde 'recept'. Zo kijken onze specialisten naar de factoren die van invloed zijn bij het verzuim. En hoe we die factoren kunnen be├»nvloeden. We kijken naar de mogelijkheden, in plaats van de beperkingen. We denken mee over alternatieven en passend werk.

TAAKGEDELEGEERDE CASEMANAGERS

We werken niet alleen met bedrijfsartsen maar ook met casemanagers onder taakdelegatie van de bedrijfsarts.  Een casemanager in taakdelegatie mag met de werknemer praten over zijn/haar medische situatie. Hierdoor hoeft er niet tot een eerste fysieke consult gewacht te worden met het opstarten van adequate verzuimbegeleiding. De verzuimoorzaak en de beperkingen mogen immers al bij het eerste, telefonische, contact uitgevraagd worden. 

Inzet interventies

Om de inzetbaarheid te vergroten maken we gebruik van interventies. De verzuimoorzaak bepaalt wat de juiste interventie is en op basis van de persoonlijke contacten maken we een inschatting van het juiste moment voor het inzetten van een interventie. 

Het advies van de bedrijfsarts is leidend bij de inzet van interventies. Samen met de werknemer werkgever, arts en casemanager zetten we ons in om het beste resultaat te bereiken. 

Klik hier voor meer informatie over taakdelegatie

Waarom verzuimbegeleiding via Obra?

  • We kijken naar de mogelijkheden voor inzetbaarheid van de werknemer. Niet naar zijn beperkingen.
  • Wij werken niet alleen met bedrijfsartsen, maar ook met casemanagers in taakdelegatie. Dit heeft als voordeel dat de zieke sneller geholpen wordt, omdat de casemanager in taakdelegatie ook over de medische situatie mag praten. Hierdoor kunnen de oorzaken van verzuim eerder besproken en, waar mogelijk, aangepakt worden.
  • We adviseren over de inzet van interventies waar het kan.
  • We overleggen met zowel de werknemer als de leidinggevende (caremanager), binnen de geldende spelregels van privacy.
  • We denken mee over alternatieven en passend werk.