Periodiek medisch onderzoek

Het is wettelijk verplicht om periodiek een medisch onderzoek aan te bieden aan de werknemers. Hoe vaak, dat mag een werkgever zelf bepalen. Meestal is dat om de drie à vier jaar.

Met een gedegen medisch onderzoek heeft u een middel in handen om het risico op langdurig verzuim te verkleinen. De uitkomsten, alhoewel geheel anoniem, kunnen richting geven aan uw preventiebeleid.

Er zijn twee typen onderzoek:

  1. Het periodiek medisch onderzoek (PMO), geeft een beeld van de eigen gezondheid en conditie van de individuele werknemer.
  2. Het periodiek arbeidsgezondheid onderzoek (PAGO), is specifiek gericht op de risico's die direct met het werk verbonden zijn.

Dienstverlening Obra

De Obra specialisten ondersteunen u zowel bij het opstellen en uitvoeren van beide onderzoeken. Op basis van een grondige analyse van de onderzoeksresultaten kunnen wij u adviseren omtrent mogelijke preventieve maatregelen om langdurig verzuim te beperken.