Meest gestelde vragen

De vragen zijn onderverdeeld in vier categorieƫn:

VERZUIMBEGELEIDING

Klik op het plus-teken achter de vraag om het antwoord in te zien.
 • Wat gebeurt er als ik me ziek meld?

  Zo snel mogelijk na uw ziekmelding neemt iemand van Obra contact met u op. In principe betreft dit een vrij kort gesprek om te inventariseren hoe lang u verwacht te verzuimen.

  Als blijkt dat uw verzuim waarschijnlijk langer dan een paar dagen zal duren, wordt er contact met u opgenomen. In een uitgebreid gesprek met u wordt ingaan op alles wat relevant is omtrent uw verzuim. Samen met u wordt waar mogelijk een concept re-integratie afspraak gemaakt. Alle informatie en de concept re-integratie afspraak wordt getoetst door de bedrijfsarts. Daarna ontvangen u en uw leidinggevende een probleemanalyse en waar mogelijk een re-integratie advies.

 • Krijg ik een vast contactpersoon bij Obra?Een Obra specialist, aan wie de bedrijfsarts taken delegeert, wordt u vaste aanspreekpunt.
 • Wat is een probleemanalyse?

  Een probleemanalyse is een formeel startpunt van een re-integratieplan. De relevante informatie die nodig is voor uw re-integratie wordt in dit document beschreven. Het betreft het verwachte einddoel van de re-integratie en een advies over de te nemen stappen om dat einddoel te behalen. U ontvangt deze probleemanalyse en uw leidinggevende ontvangt hier een kopie van.

  Als het nodig is wordt de probleemanalyse bijgesteld. Bijvoorbeeld als het einddoel van de re-integratie wijzigt of de re-integratie niet volgens verwachting verloopt.

 • Wat is een plan van aanpak?Uw leidinggevende en u maken samen concrete afspraken over uw re-integratie. In het formulier Plan van Aanpak beschrijft u samen de stappen die zullen gaan leiden tot het behalen van het einddoel. Doorgaans zal het einddoel zijn het volledig hervatten van uw eigen werk. Als dat niet lukt wordt een ander doel geformuleerd, bijvoorbeeld aangepast eigen werk, ander werk bij de eigen werkgever of ander werk bij een andere werkgever. Het plan van aanpak wordt periodiek door u en uw werkgever geĆ«valueerd. Als het nodig is wordt het plan bijgesteld.

Bedrijfsarts

Klik op het plus-teken achter de vraag om het antwoord in te zien. 
 • Ik wil een bedrijfsarts spreken, kan dat?Indien u een bedrijfsarts wilt spreken, dan kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon. Er wordt dan een afspraak voor u ingepland. 
 • Kan ik een second opinion aanvragen?Wanneer u twijfels heeft over het advies van de Obra bedrijfsarts kunt u een second opinion aanvragen.

  Een andere bedrijfsarts, niet werkzaam bij Obra, geeft dan een onafhankelijk advies voorzien van een onderbouwing. Een second opinion is niet voor iedere situatie passend. Soms zijn er andere mogelijkheden om te bepalen of de bedrijfsarts juist heeft gehandeld.

  Obra maakt voor second opinions gebruik van de LPBSO (Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion). De beslishulp van de LPBSO helpt u bij de afweging of een second opinion passend is.
 • Wanneer wordt de bedrijfsarts ingeschakeld?

  Als in het gesprek met uw contactpersoon blijkt dat het zinvol is dat u contact heeft met de bedrijfsarts zal een afspraak worden gepland. Ook kunt u zelf aangeven voorkeur te hebben voor een afspraak met de bedrijfsarts. 

 • Wat is het voordeel van de aanpak van Obra?

  Door onze aanpak kunnen we u effectiever ondersteunen bij uw re-integratie.

  De Obra contactpersoon werkt onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Dit betekent dat hij/zij ook met u over uw medische situatie mag praten. U hoeft dus niet te wachten op een afspraak met een bedrijfsarts om invulling te geven aan uw re-integratie. We kunnen zo eerder de oorzaken van uw verzuim bespreken en waar mogelijk aanpakken. Ook bespreken we met u op welke manier u uw re-integratie vorm kan geven. Zo komen we samen tot een goede aanpak.

  Klik hier voor meer informatie over taakdelegatie.

 • Wat is taakdelegatie?

  Bedrijfsartsen kunnen bepaalde taken delegeren naar anderen. De taakgelegeerde kan iedereen zijn, ook een niet-arts. Dit delegeren is wel aan een aantal voorwaarden gebonden. Duidelijke kaders en condities zijn daarbij essentieel.

  Altijd geldt dat de bedrijfsarts eindverantwoordelijk is en hij daarom toezicht dient te houden op de werkzaamheden van de taakgedelegeerde.

  Klik hier voor mee informatie over taakdelegatie.

 • Wie mag mijn medische informatie inzien?

  Uw medische gegeven vallen onder het beroepsgeheim van de medewerkers van Obra. Uw contactpersoon, die onder taakdelegatie van de bedrijfsarts werkt, kan uw medische situatie wel bespreken met de Obra bedrijfsarts, maar nooit met uw werkgever/leidinggevende.

  Klik hier voor meer informatie over taakdelegatie.

Privacy

Klik op het plus-teken achter de vraag om het antwoord in te zien. 
 • Met wie wordt mijn medisch dossier gedeeld?De bedrijfsarts deelt, indien relevant, uw medische informatie met de casemanager in taakdelegatie. De casemanager in taakdelegatie deelt uw medische informatie alleen met de bedrijfsarts.
 • Worden mijn gegevens ook gedeeld met mijn leidinggevende?Nee, met uw leidinggevende worden geen medische gegevens gedeeld.
 • Kan ik mijn dossier inzien?

  U kunt altijd een verzoek indienen om uw dossier in te zien.

  Stuur hiervoor een mail aan contact@obraservices.nl met het verzoek onder vermelding van:
  - Uw (ex) werkgever
  - Uw naam en voorletters
  - Uw contactgegevens

  Dossier ten behoeve van WIA aanvraag

  Bent u langer dan 92 weken ziek dan ontvangt u automatisch een afschrift van uw medisch dossier ten behoeve van uw WIA aanvraag.  

  De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) voorziet in een uitkering aan werknemers waarbij is vastgesteld dat zij meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

 • Hoe beschermt Obra mijn persoonlijke gegevens?

  Obra doet haar uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In ons privacy reglement staat beschreven welke maatregelen en procedures we hanteren om uw privacy te beschermen.

  U kunt ons privacy reglement opvragen door een e-mail te sturen aan: compliance@obraservices.nl

KLACHTEN

Klik op het plus-teken achter de vraag om het antwoord in te zien. 
 • Ik ben het oneens met de Obra contactpersoon, wat kan ik doen?Probeer er in eerste instantie samen uit te komen. Lukt dit niet, dan kun u een klacht indienen. Lees hier meer over de klachtenregeling van Obra.
 • Ik ben het oneens met het oordeel van de bedrijfsarts, wat nu?

  Wanneer u twijfels heeft over het advies van uw bedrijfsarts, kunt u een second opinion aanvragen. Een andere bedrijfsarts, niet werkzaam bij Obra, geeft dan een onafhankelijk advies voorzien van een onderbouwing. Obra maakt voor second opinions gebruik van de LPBSO (Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion).

  Is second opinion passend?

  Een second opinion is niet voor iedere situatie passend. Soms zijn er andere mogelijkheden om te bepalen of de bedrijfsarts juist heeft gehandeld.De beslishulp van de LPBSO helpt u bij de afweging of een second opinion passend is.