Wat gebeurt er als ik me ziek meld?

Zo snel mogelijk na uw ziekmelding neemt iemand van Obra contact met u op. In principe betreft dit een vrij kort gesprek om te inventariseren hoe lang u verwacht te verzuimen.

Als blijkt dat uw verzuim waarschijnlijk langer dan een paar dagen zal duren, wordt er contact met u opgenomen. In een uitgebreid gesprek met u wordt ingaan op alles wat relevant is omtrent uw verzuim. Samen met u wordt waar mogelijk een concept re-integratie afspraak gemaakt. Alle informatie en de concept re-integratie afspraak wordt getoetst door de bedrijfsarts. Daarna ontvangen u en uw leidinggevende een probleemanalyse en waar mogelijk een re-integratie advies.