Wat is een plan van aanpak?

Uw leidinggevende en u maken samen concrete afspraken over uw re-integratie. In het formulier Plan van Aanpak beschrijft u samen de stappen die zullen gaan leiden tot het behalen van het einddoel. Doorgaans zal het einddoel zijn het volledig hervatten van uw eigen werk. Als dat niet lukt wordt een ander doel geformuleerd, bijvoorbeeld aangepast eigen werk, ander werk bij de eigen werkgever of ander werk bij een andere werkgever. Het plan van aanpak wordt periodiek door u en uw werkgever geƫvalueerd. Als het nodig is wordt het plan bijgesteld.