Wat is een probleemanalyse?

Een probleemanalyse is een formeel startpunt van een re-integratieplan. De relevante informatie die nodig is voor uw re-integratie wordt in dit document beschreven. Het betreft het verwachte einddoel van de re-integratie en een advies over de te nemen stappen om dat einddoel te behalen. U ontvangt deze probleemanalyse en uw leidinggevende ontvangt hier een kopie van.

Als het nodig is wordt de probleemanalyse bijgesteld. Bijvoorbeeld als het einddoel van de re-integratie wijzigt of de re-integratie niet volgens verwachting verloopt.